Polish (Poland)English (United Kingdom)
Polityka miejska

Polityka miejskaPo dwudziestu latach wolności, demokracji i gospodarki rynkowej okazało się, że te trzy czynniki nie wystarczą, aby powstawała otwarta przestrzeń publiczna. Należy znaleźć inną triadę dla polityki miejskiej, regulującą te sfery, których sami obywatele ani ich organizacje nie zharmonizują w grach partykularnych interesów.

  • Sterowanie miastem przez rozwój jego infrastruktury;
  • Tworzenie ładu własnościowego, który owocuje ładem przestrzennym;
  • Wyznaczanie granic przestrzeni publicznej tak, aby była otwarta dla obywatela i dawała poczucie wolności pod rządami prawa.

Pięknego miasta nie zaprojektują architekci ani urbaniści, jeżeli władzy jest to obojętne. Taka jest prawidłowość historyczna i ponadustrojowa.