Polish (Poland)English (United Kingdom)
Łódź kultur, Łódź fabryk

...

Zostały po nich fabryki czynne jeszcze długie lata pod nazwami zmienionymi przez Polskę Ludową, fabrykanckie pałace wykorzystane na urzędy, kamienice, a przede wszystkim cmentarze: stary, wielki cmentarz, świadectwo liczebności i bogactwa łódzkiej gminy żydowskiej, i inny cmentarz, do niedawna niewidzialny, nawet ukrywany, a teraz oznakowany dla wycieczek – teren dawnego getta. Kilka lat temu doszedł do nich przejmujący prostotą pomnik ofiar Zagłady na stacji Radegast, skąd odjeżdżały pociągi śmierci: mur z datami wywózek, stylizowane macewy z nazwami obozów, budynek dworcowy, rampa, tory, a na nich – lokomotywa i kilka wagonów bydlęcych używanych do przewozu skazańców, z napisem Deutsche Reichsbahn.
...
Krzysztof Pomian